dinsdag 18 februari 2014

De Holocaust Feiten - Deel 1

Donderdag, 3 maart 2011

Picture
De waarheid hoeft niet bang te zijn voor onderzoek!
Onweerlegbaar zal in een serie van 6 artikelen worden aangetoond, dat zowel het aantal omgekomen joden als het bestaan van gaskamers moet worden bijgesteld. Bewijzen uit zowel joodse als andere, neutrale bronnen, die geen spaan heel laten van de Holocaust informatie, zoals die ons met de dreiging van opsluiting als 'Holocaust ontkenner' worden voorgeschoteld. Niemand zal in staat zijn deze bewijzen te weerleggen als onzin, zelfs het Cidi niet.

We beginnen deze serie van feiten over gebeurtenissen met Joden in W.O. II met een korte opsomming van de 52 hoofdpunten. Allereerst een toelichting van de 52 hoofdpunten:


1. De holocaust bestaat niet. Is er dan nooit een                 29. Geen getuige toonde aan zelf een 'gaskamer'
    holocaust geweest? Feiten en gebeurtenissen,                       te hebben gezien.
    die nooit worden ontkend door revisionisten.                  30. Gaskamerbouwer weerspreekt gaskamers.
2. Geen concrete bewijzen voor systematische                    31. Deskundigenrapporten zeggen:                        
    moord op joden.                                                                   Geen 'gaskamers'. Holocaust ontkenners.
3.  Geen bewijs voor opdracht van Hitler tot moord                   Het Leuchter Rapport. Het Rudolf Rapport.
     op joden.                                                                             Het Lüftl Rapport.
4. De Wannsee Conferentie als vals bewijs.                          32. Geen sporen (as- of botresten) van miljoenen  
5. Geen documenten van systematische massamoord.                 lijken.                  
6. Codetaal: Een hersenschim.                                             33. Crematie-ovens en 'vergassingen' niet
    Ausrottung, Endlösung, Sonderbehandlung.                             synoniem.       
7. Geen bewijzen voor 6 miljoen vermoorde joden.              34. Crematie capaciteit Auschwitz volstrekt  
8. Aantal omgekomen joden miljoenen lager.                              ontoereikend.            
9.  Geen vergassingen in Duitsland.                                      35.  Civiele crematie-ovens.   
10. Aantal Auschwitz slachtoffers gedecimeerd.                   36.  Meer lijken in één oven.                   
11. Aantal slachtoffers in alle andere kampen                      37.  Crematiecapaciteit.              
      eveneens verminderd.                                                   38.  Cokesverbruik crematoria bevestigt aantal     
12. Ondanks miljoenenverminderingen:                                      crematies.                                  
      mythisch aantal van 6 miljoen blijft.                              39. Aantallen crematies Auschwitz onmogelijk. 
13. Geen concrete bewijzen voor 'gaskamers'.                      40. Foto's bewijzen de "holocaust" niet.  
14. Geen cyanidesporen in gaskamers 'Auschwitz'.                41. Toestand verergerde door geallieerde            
15. Geen cyanidesporen, geen massale vergassingen.                  bombardementen.           
16. Zyklon B: Normaal ontsmettingsmiddel.                          42. Bergen Belsen                       
17. Zyklon B: Een absurd gaskamergif.                                  43. Treblinka: vernietigingskamp of      
      - Vergassingen met dieseluitlaatgas.                                      doorgangskamp?                                       
18. De vervalste Auschwitz gaskamer.                                   44. De Nazi's en de "perfekte" miljoenenmoord. 
19. De vervalste Dachau gaskamer.                                       45. Geheimtaal en vernietiging van belastende  
20. Geen originele gaskamers.                                                    documenten.                  
21. Geen harde forensische of documentaire bewijzen.         46. Geen bewijs van vernietiging van belastende 
22. Geen betrouwbare getuigen van vergassingen.                       documenten. Holocaustprofessor en               
23. 10.000 valse getuigenissen.                                                   illusionist Robert Jan van Pelt.
24. Veel 'Nazi-bekentenissen' door foltering verkregen.          47. Luchtfoto's tonen geen massavernietiging.
       - Over valse getuigen in Neurenberg.                              48. De mythe van de geheimhouding.   
       - Martelingen.                                                                49. Nog meer mythe's.   
25. Niemand ooit als 'vergasser' veroordeeld.                         50. Waarom de "vernietigingskampen" niet          
      Joden in Duits uniform nooit veroordeeld.                              werden gebombardeerd.           
26. Nooit lijken van vergasten gevonden.                               51. Int. Rode Kruis: geen massavernietiging.
27. Rapport van het Pools communistische                             52. Een tribunaal van haat, wraak en nog iets.  
      Jan Sehn Instituut.                                                          53. Het IMT: justitieel schijngericht declareert
28. Geen onderzoek wees ooit uit: 'Dit was een                            "ZES MILJOEN".
      gaskamer'. - Anti revisionistische historicus
      vond geen bewijzen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten