dinsdag 18 februari 2014

Hayo Meijer over de Zionistische staat Israël!

Woensdag, 22 maart 2012

Picture
Auschwitz overlevende Hayo Meijer is duidelijk: "De staat Israël bestaat niet".

Velen hebben, meer dan 60 jaar na W.O. II nog steeds geen enkel idee over de Zionistische staat Israël en denken, dat het "het beloofde land voor de joden is". Maar de werkelijkheid steekt heel anders in elkaar en je ziet bij voortduring heftige reacties als er ergens joden de dupe zijn van een aanslag, zoals recent in Toulouse, waar er vier joden werden doodgeschoten. De EU-buitenlandchef Catherine Ashton vergeleek deze aanslag met de regelmatige aanslagen in Palestina en toen had je natuurlijk de poppen aan het dansen. Onmiddellijk kwam het Zionistische gespuis met een harde reactie en eiste, dat zij die vergelijking terugdraaide en werd de oude bekende grammofoonplaat weer afgedraaid. Israel heeft het meest morele leger ter wereld en als er bij bombardementen op Gaza kinderen omkwamen, dan was dat het gevolg van het feit, dat ze daar kinderen als schild gebruiken. Natuurlijk volledige onzin, geen enkele ouder zou dat doen in Palestina of waar ook ter wereld. De dagelijks toenemende haat tegen Israel voor de wijze waarop zij met Palestijnen omgaan, leidt tot de vraag hoe dit nu de joden kunnen zijn, die zélf zo verschrikkelijk te lijden hebben gehad?”.
Deze gedachte bleef de laatste jaren maar door mijn hoofd spoken; hoe kon dit nou wáár zijn.. Een volk dat eerst onderdrukt en vernietigd is geweest, onderdrukt en vernietigd ‘op haar beurt’ nu een ander volk? Middels een verschrikkelijk soort fascistoïde gedrag, van onderdrukking, machtswellust en tirannie? Ik begreep er niets van… Totdat… de presentatie plaatsvond van David Icke in Amsterdam en me de schellen van de ogen vielen.. Wat een openbaring! En ik had het goed.. De Joden die hadden geleden onder het Nazi-regime, ZIJN NIET DE JODEN, die het Palestijnse volk zo afschuwelijk behandelen. Het zijn ‘ANDERE’ joden die de bizarre onderdrukking van het Palestijnse volk op hun geweten hebben. Het is de ZIONISTISCHE beweging, die niets anders voor ogen staat, dan van de staat Israël een machtsstaat te maken. Is dit de grootste doofpot waarvan inmiddels ÓÓK het deksel begint te bewegen..?
Het gaat naar mijn idee vooral om het achterhouden van deze waarheid door met name de main stream media. Zij laten een plaatje zien van één Israël, het ‘zielige land’ dat zich maar moet verdedigen tegen die agressieve Arabische landen. En straks is er ook nog Iran, jeweetwel.., met die atoombom-die-ze-gewoon-aan-het-maken-zijn.. Daarover twijfelt u toch niet, moet je die Ahmedinidjad zien, wat een gluiperd niet..? Dát is het beeld dat jij dient te slikken, voor ogen moet krijgen.  Keer op keer. Maar dat de Zionistische staat Israël ZELF EEN KERNMACHT is, dient in stilte te worden gedeeld.. Iets dat vooral niet te vaak, en het liefst helemáál niet gezegd  zou moeten worden; ssssstt..! Deze ‘staat’ Israël stopt zelfs de Jood die dit verhaal openbaarde, voor zijn leven lang in de gevangenis. Wegens het lekken van staatsgeheimen.. Maar laten we nu eens kijken naar de uitspraken van échte Joden.. De mensen die om andere mensen geven, sympathiek zijn; Joden zijn, zoals ik ze ook ken, hartelijk, intelligent en warm van hart. “Mensen (joden) die meegemaakt hebben wat ze hebben meegemaakt, bijvoorbeeld onder Hitler, behoren NOOIT bij anderen te doen, wat hen is overkomen! Fascisme is een schandalige uiting van macht en onderdrukking.”

Dit zijn de letterlijke woorden van Dr. Hayo Meijer, overlevende van het kamp Auschwitz die waarschuwt voor de weerzinwekkende onderdrukking van het Palestijnse volk door de ‘staat Israël’.
Hij komt tot de conclusie dat Israël geen Joodse staat is…!!
En laat nou David Icke preciés hetzelfde verhaal vertellen… Jeetje.. In een presentatie die aan duidelijkheid niets te wensen overliet, ging David Icke haarfijn in  op het feit, dat de staat Israël, niets te maken heeft met ‘Joden’… Dat deze staat is opgezet door de Rothschild-’joden’, en dat het vlak ná de Tweede Wereldoorlog vooral de Rockefeller-familie was, die ruimte zag voor haar agenda van overheersing, machtswellust, hebzucht en onderdrukking. De ‘staat’ Israël is daarmee sinds die tijd een dekmantel geworden voor de agressieve en repressieve methoden van onderdrukking van deze Rothschilds. Maar vergis je niet in hun macht; zij zijn ver vertakt in de wereld. Vooral in de machtsregionen van deze wereld. Bijvoorbeeld de politieke macht in de VS, van oudsher de ‘bondgenoot’ van Israël.

De macht van deze Zionistische ‘Joden’ is groot en hun tentakels reiken ver. David Icke is duidelijk in zijn verhaal over deze ‘club’.. Het reikt echter té ver om zijn verhaal hier helemáál uit de doeken te doen, maar het komt erop neer, dat deze Zionistische beweging nietsontziend is. Letterlijk over lijken gaat, om ‘hun’ land, hun ‘thuisbasis’ (…) te verdedigen. Met betrekking tot de brutaliteit die deze bondgenoot van de VS, de ‘Zionistische’ staat Israël, uithaalt, hoeven we slechts te kijken naar een boek vol voorbeelden van valse vlag-operaties, waarbij deze staat Israël grote ‘broer’ US laat optreden tegen haar ‘vijanden’..

Hier geven we in dat opzicht graag het voorbeeld uit 1967, waarbij het de bedoeling was de VS in stelling te brengen tégen Egypte, een toenmalig aardsvijand van de ‘staat Israël’.. Een actie die nota bene gericht was tégen de VS.. Maar -en daarom plaatsen we ook het voorbeeld- de actie mislukte en liep op ‘niet geplande wijze’ af..!

De US-Liberty, een boekje  open!Het Valse Vlag-incident in 1967, waarbij ‘Israël’ het Amerikaanse schip ‘Liberty’ tot zinken bracht, toont aan hoe gewetenloos de Rothschild-joden handelen. Het was in dit geval de bedoeling dat Egypte de schuld zou krijgen van deze ‘smerige actie gericht op een onbewapend Amerikaans verkenningschip’... En het was de bedoeling dat ‘Israël’ handenwrijvend had kunnen toezien, hoe de Amerikanen hun 3e atoombom van plan waren af te werpen, op de ‘dader’ van de aanslag, om die ‘smerige Egyptenaren’ een lesje te leren..

Het is 8 juni 1967 en mirage-jets, zónder merktekens (!!), hadden de hele ochtend al om het schip de ‘US Liberty’ gevlogen. Er hing overduidelijk een grote Amerikaanse vlag in de top van de mast van het schip te wapperen; de Israëli-jets wisten dus duvels goed met wie ze te doen hadden. Het schip voer in internationale wateren, 15 zeemijlen uit de kust van de Sinaï-woestijn. 34 Amerikaanse opvarenden vonden de dood bij de laffe luchtaanvallen, die rond 14:00 begonnen en méér dan 1 uur duurden. Maar liefst 171 opvarenden werden (zwaar)gewond, het resultaat van de aanval die door de teruggekeerde Miragejets werd ingezet op het schip. Ondanks aanvallen met 5 torpedo’s van plotseling verschijnende torpedo-schepen, slaagden de Israëli er niet in, het Amerikaanse schip tot zinken te brengen. Eén van deze torpedo’s raakt het schip wel in het hart, waarbij in één klap 25 opvarenden om het leven kwamen. Maar dan gebeurt er iets bizar.. Het is de ‘US LIBERTY’-ondanks de sterke storingssignalen van de ‘Israëli’ gelukt om een noodsignaal de lucht in te sturen, dat wordt opgepikt door de 6e vloot van de US Navy, die voor de kust van Kreta vaart, z0′n 300 kilometer verderop. De admiraal van deze vloot neemt direct contact op met Washington en krijgt de minister van Defensie Robert McNamara aan de lijn, die op ONVERKLAARBARE WIJZE de opdracht geeft om NIETS te doen!  De admiraal krijgt GEEN TOESTEMMING om een reddingsoperatie via de lucht op te zetten..!

De admiraal is niet van plan zijn landgenoten te laten verzuipen en wil de reddingsoperatie dóórzetten. Dan wordt hij opnieuw gebeld, nu door de president van de VS, ‘himself’. De uiterst corrupte Lyndon Johnson komt aan de lijn..  “I don’t give a damn if the ship sinks. WE ARE NOT GOING TO EMBARRASS AN ALLY’…! (vert. “Het kan me geen reet schelen of het schip zinkt; WIJ GAAN GEEN BEVRIENDE NATIE TE KIJK ZETTEN”..!). Dat waren de niet mis te verstane woorden van de president van de VS, die -zoals je weet- het stokje had overgenomen van de vermoordde president John F. Kennedy..  Maar wat Lyndonn Johnson niet wist, was dat dát al gebeurd was.. Het schip zonk niet en was in staat op eigen kracht de haven van Malta te bereiken. De berichten over de (mislukte) aanval gingen de dagen erop de wijde wereld in, en Israël had wat uit te leggen…  De overlevenden deden hun verhaal en vertelden dat de bemanning die in reddingsboten was gestapt om van het zinkende schip te vertrekken, ook nog zwaar onder vuur was genomen door de straaljagers..! Het was duidelijk: er diende geen enkele overlevende zijn verhaal te doen van de aanslag..!

Officieel werd door ‘Israël’ de verklaring afgegeven dat het de ‘US Liberty’ helaas voor een Egyptisch schip had aangezien en dat in de 6-daagse oorlog, die toen in volle gang was, Israël ‘geen enkel risico kon nemen’.
Geen woord over de moorden op de zeelui die in hun reddingsboten, volledig hulpeloos, waren afgeknald. Geen woord over de uiterst simpele mogelijkheden die er waren, en die zéker gebruikt zijn, om vooraf het Amerikaanse schip te identificeren en ná te checken, in de vele uren die de verkenningsvluchten die ochtend hadden geduurd..!

Het plaatje is duidelijk, Amerikaanse burgers dienden te sterven voor de staat ‘Israël’ en de president van de Verenigde Staten én zijn minister van Defensie kozen niet voor hun eigen burgers..! Een admiraal van de marine werd opgedragen zijn landgenoten te laten verzuipen! Om de staat Israël niet voor schut te zetten.. (HIER meer achtergrondinformatie over deze totaal mislukte valse-vlagoperatie. En HIER het eerste deel van een Duitse TV-documentaire over deze zaak met de US Liberty op YouTube.)

Israël lijkt inmiddels een schuilplaats geworden te zijn voor deze ‘Zionisten’, waarbij door hen een bijna ondoordringbare ‘camouflage’-net wordt gebruikt. En toch is het vooral aan deze ‘leiders van Israël’ zélf te wijten (‘danken’?), dat dit camouflagenet doorzichtig wordt, dat er open plekken komen in dit net, die deze ‘schuilplaats’ openbaren. En vooral de manier waarop het Palestijnse volk door Israël wordt vernederd, op een bijna fascistoïde wijze, blijkt dit proces te versterken.

Of om met de woorden van deze Auschwitz-overlevende, Dr. Hajo Meyer, te spreken:

“Wat is het verschil in behandeling tussen de wijze waarop de staat Israël de Palestijnen vandaag de dag behandelt en de wijze waarop Nazi-Duitsland de Joden behandelde in de Tweede Wereldoorlog? Toen de Joden werden vergast in de Tweede Wereldoorlog, zweeg de wereld. Nu de Palestijnen worden vermoord door de Joden, zwijgt de wereld weer. Ik wil de wereld wakker maken, dat WARE Joden dit niet mogen en kunnen tolereren. De staat Israël vernietigd de Joodse wereld en het Joodse erfgoed.” Meijer vertelt uiterst gepassioneerd over zijn afkeur over wat hij allemaal ziet als de morele ineenstorting van de huidige Israëlische gemeenschap én daardoor de wereldwijde Joodse gemeenschap als gehéél. Meijer is lid van ‘Een ander Joods Geluid’, dat vanuit Nederland opereert en openlijk de wijze, waarop Israël de Palestijnen behandelt, bekritiseert.

In zijn persoonlijk observaties, diep doortrokken van zijn emotionele trauma’s opgelopen in de Tweede Wereldoorlog, vergelijkt Meijer zonder enige terughoudendheid, het huidige politieke beleid van Israël met de Nazi-vervolgingen van de Duitse Joden van destijds. Hij verklaart in niet mis te verstane bewoordingen, dat hij op geen enkele manier probeert de vergelijking van Nazi-Duitsland en Israël kracht bij te zetten, maar dat hij slecht probeert om aan te geven op welk glad ijs Israël zich begeeft met de barbaarse behandeling van het Palestijnse volk. En volgens Meijer is dit ‘gladde ijs’ het ijs van de ‘roetsjbaan’ waarop het beleid van de Nazi’s terecht kwam in de Tweede Wereldoorlog, toen hun Jodenhaat leidde tot vernietiging van ? miljoen onschuldige mensen. Juist door de huidige onderdrukking en behandeling van de Palestijnen, nota bene in hun eigen land, op hun eigen grond!

Meijer vind het ongelooflijk dat de Palestijnen op deze wijze worden behandeld. (zie ook het boek van oud-premier Van Agt HIER). De oproep van deze Auschwitz-overlevende aan de wereldbevolking, ongeacht wie, is NOOIT TE HANDELEN ZOALS JE ZELF WERD BEHANDELD DOOR JE ONDERDRUKKERS! Al mag het Palestijnse probleem’ nog zo groot zijn, het geeft niemand het recht om deze mensen te vernederen, te verminken, te bestelen, te minachten en te vernietigen! In de ogen van Meijer is de manier waarop Israël te keer gaat, het einde van het ‘Judaisme’. Hij is niet bang om deze woorden te gebruiken en om op te staan voor wat hij ten diepste als de Waarheid voelt.

Iran en de orthodoxe Joden.......Kan het zijn dat er een wereldwijd propaganda-verhaal de ronde doet, dat ook jouw visie heeft bezoedeld.. Zeg eens eerlijk, ken jij deze beelden.. De president van Iran, Mahmoud Ahmadinejad die op bezoek gaat bij… Orthodoxe Joden..? Je zou toch zeggen, dat als er íets is dat aan het fundament van de staat ‘Israël’ staat, dat toch wel de orthodoxe Joden zijn.. Toch? Nou dus niet!! Het is het wereldbeeld dat jij voorgeschoteld krijgt van de Joodse staat, waarin voor dit beeld geen plaats is. Kijk naar deze hartelijke ontmoeting tussen Ahmadinejad en deze orthodoxen!
Misschien is het -tot slot- het allerbelangrijkst dat je Joodse mensen van over de hele wereld laat vertellen, dat JIJ vanaf nu een onderscheid moet maken tussen Zionisme en de staat Israël voor de Joden..!! Deze Zionistische groep misbruikt de sympathie van Joden over de hele wereld, de sympathie die zij hebben voor één Joodse staat op grond van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Het misbruik van deze Zionisten bestaat eruit, om een brutale onderdrukking van het Palestijnse volk te rechtvaardigen. Steun van Joden voor Palestijnen.

En misschien is het verhaal zó simpel, dat we het gewoon eigenlijk niet kúnnen geloven. Want vertrouwen we in dit verhaal wel op ons buikgevoel? Op ons gevoel van compassie en medemenselijkheid..? Of laten we de media dat gevoel bepalen.. De media die voor een groot deel al gekaapt zijn door dezelfde Zionistische club, dezelfde club die ook achter deze ‘staat Israël’ zit..? Laten we het sentiment dat we hebben voor het lijden van deze‘zielige-Joodse-mensen-uit-de-Tweede-Wereldoorlog’ gewoon kapen door de Zionistische beweging, die dit zelfde gevoel misbruikt? Als ons nou door Joden zélf wordt verteld, dat ZIJ het er al niet mee eens zijn wat er met de compassie van de wereld over hun ervaringen gebeurt, wie zijn jij en ik dan, om het ‘op te nemen’, vóór de Joodse staat..? De Zionistische Joodse staat.. Wat natuurlijk weer niet wil zeggen dat je ertégen moet zijn..!! Tegen die Joodse staat.

Het verhaal is in feite simpel. Gun je medemens het licht in zijn ogen. Geef hem de ruimte die jij ook jezelf gunt. En het verhaal is vooral: ‘Wie haat zaait zal haat oogsten’. Dát is de diepe, diepe les die veel Joodse overlevenden uit de Tweede Wereldoorlog zich hebben ingeprent. Want als zij de haat gaan versterken die de Nazi’s bij hen hebben gezaaid, dan zal de wereld er niet beter van worden; integendeel! Haat zal opnieuw worden gevoed. Het is de dankbaarheid naar déze Joodse mensen toe, dat zij deze ‘zaadjes van haat’ niet hebben gevoed en laten kiemen!

Lof voor al die oprechte mensen, Joods, Blank, Zwart, Moslim, Vrouw, Man, Chinees, Amerikaan of wat dies meer zij, die hun medemens niet zien als een tegenstander, maar als MEDE-mens! Naast de ontwikkeling rondom deze agressief-Joodse clan, zoals die in het artikel is benoemd, zijn er veel organisaties in de wereld die wél streven naar vrede, wél streven naar dialoog. Mensen en organisaties die met hun hart praten, in plaats van met geweren, tanks en explosieven. Eén van de Nederlandse initiatieven die ik hier in het licht zou willen zetten, zijn de inspanningen van Ton van der Kroon, die veel werk verzet in het verlichten van de verschrikkelijke oorlogstrauma’s, die vooral bij het Palestijnse volk ingeprent zijn.

Gedeeltelijke bron: http://www.wanttoknow.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten